Ensiklopedia Islam
Advertisement

وقيل أوّل من ضرب الدّنانير والدّراهم مصعب بن الزّبير بالعراق سنة سبعين بأمر أخيه عبد الله لمّا ولي الحجاز وكتب عليها في أحد الوجهين «بركة الله» وفي الآخر «اسم الله» ثمّ غيّرها الحجّاج بعد ذلك بسنة وكتب عليها اسم الحجّاج وقدّر وزنها على ما كانت استقرّت أيّام عمر وذلك أنّ الدّرهم كان وزنه أوّل الإسلام ستّة دوانق والمثقال وزنه درهم وثلاثة أسباع درهم فتكون عشرة دراهم بسبعة مثاقيل وكان السّبب في ذلك أنّ أوزان الدّرهم أيّام الفرس كانت مختلفة وكان منها على وزن المثقال عشرون قيراطا ومنها اثنا عشر ومنها عشرة فلمّا احتيج إلى تقديره في الزّكاة أخذ الوسط وذلك اثنا عشر قيراطا فكان المثقال درهما وثلاثة أسباع درهم

Dan dikatakan bahwa yang pertama kali mencetak dinar dan dirham adalah Mush'ab bin Zubair di Irak pada tahun tujuh puluh (70) atas perintah saudaranya, Abdullah, ketika memerintah Hijaz. Dia menulis di atasnya pada salah satu sisi "Barakah Allah" dan sisi lainnya "Ismullah". Setelah itu, setahun kemudian al-Hajjaj menggantinya dan menulis di atasnya nama al-Hajjaj dan menetapkan kadarnya sebagaimana yang telah ditetapkan pada masa Umar. Dan itu bahwasanya kadar dirham pada masa awal Islam adalah enam daniq. Adapun kadar misqal adalah satu dan tiga pertujuh dirham (1 3/7), sehingga berat sepuluh dirham adalah tujuh misqal. Dan sebab hal itu karena berat dirham pada masa Persia berbeda-beda. Sebagiannya seberat satu misqal, yaitu dua puluh qirat. Sebagiannya lagi dua belas, sebagiannya lagi sepuluh. Ketika diperlukan kadarnya dalam zakat, diambillah yang pertengahan. Dan itu adalah dua belas qirat, sedangkan satu misqal adalah satu dan tiga pertujuh dirham.

Dirham Misqal Qirat
1 dirham besar 1 20
1 dirham sedang 3/5 12
1 dirham kecil 1/2 10
3 dirham campuran 21/10 42
1 dirham 7/10 14
1 dirham Mush'ab 3/5 12
Advertisement