Ensiklopedia Islam
Advertisement

Daftar kitab[]

4. Kitab Jumat[]

5. Kitab Salat Khauf[]

8. Kitab Salat Istisqa[]

11. Kitab Puasa[]

Rujukan[]

  1. (Arab) Baihaqi (w. 458 H / 1066 M). Sunan Baihaqi. Mausuah al-Hadits asy-Syarif. Kairo: Kementerian Wakaf - Majelis Tinggi Urusan Keislaman. 22340 hadis.
  2. (Arab) Baihaqi. Sunan al-Kubra. Penomoran Majelis Keislaman. Al-Maktabah asy-Syamilah.
Advertisement