Ensiklopedia Islam
Advertisement

"Tidaklah seorang hamba memohon untuk dihindarkan dari neraka tujuh kali setiap hari, kecuali berkatalah neraka, 'Wahai Tuhan! Sesungguhnya hamba-Mu Fulan telah memohon kepada-Mu untuk dihindarkan dariku, maka hindarkanlah ia.' Dan tidaklah seorang hamba meminta surga kepada Allah setiap hari tujuh kali, melainkan berkatalah surga, 'Wahai Tuhan! Sesungguhnya hamba-Mu Fulan memintaku, maka masukkanlah ia.'"

Tahqiq[]

Sahih.

Takhrij[]

Hadis riwayat Abu Ya'la dalam Musnadnya (6192).

Advertisement