Ensiklopedia Islam
Advertisement
Quran Page 004.fbk.jpg Quran Page 003.fbk.jpg

AL-BAQARAH
Surah ke-2
Terdiri dari 286 ayat.
Madaniyyah.


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

AL-FĀTIḤAH
Surah ke-1
Terdiri dari 7 ayat.
Makkiyyah.


JUZ 1

  1. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
  2. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam,
  3. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang,
  4. Pemilik hari pembalasan.1
  5. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
  6. Tunjukilah kami jalan yang lurus.2
  7. (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya; bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.3
  1. Yaumiddīn (hari pembalasan), hari waktu manusia menerima pembalasan amalnya, baik atau buruk. Disebut juga yaumul qiyāmah, yaumul ḥisāb dan sebagainya.
  2. Jalan yang lurus, yaitu jalan hidup yang benar, yang dapat membuat bahagia di dunia dan di akhirat.
  3. Mereka yang dimurkai, adalah mereka yang sengaja menentang ajaran Islam. Mereka yang sesat adalah mereka yang sengaja mengambil jalan lain selain ajaran Islam.
Advertisement