Ensiklopedia Islam
Advertisement

Musnad Anas bin Malik[]

Lanjutan Musnad Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu[]

Rujukan[]

  1. (Arab) Al-Maushuli AYAA (w. 307 H). Musnad Abi Ya'la. Asad HS, pentahqiq. [Tempat tidak diketahui]: Dar al-Ma'mun lit-Turats; 1404 H / 1984 M. Dalam: Al-Maktabah asy-Syamilah [Internet]. [Tempat tidak diketahui]: Muassasah al-Maktabah asy-Syamilah; c2005 ‒ 2011 [diakses 2012 Apr 4]. Tersedia dari: http://shamela.ws/index.php/book/12520.

Advertisement