Ensiklopedia Islam
Advertisement

حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني ، حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث ، حدثنا يحيى بن أبي بكير ، حدثنا إبراهيم بن طهمان ، حدثني أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي هريرة ، أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رمضان شهر مبارك ، افترض الله عليكم صيامه ، تفتح فيه أبواب الجنة ، وتغلق فيه أبواب الجحيم ، وتغل فيه الشياطين ، فيه ليلة خير من ألف شهر ، من حرم خيرها فقد حرم »

Telah mengisahi kami Ahmad bin Muhammad bin Yazid az-Za'rafani, telah mengisahi kami Ismail bin Abi Harits, telah mengisahi kami Yahya bin Abi Bukair, telah mengisahi kami Ibrahim bin Thahman, telah mengisahiku Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Abu Hurairah, bahwasanya ia berkata: Telah bersabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam:

"Ramadhan adalah bulan yang diberkahi, saat itu Allah mewajibkan kalian berpuasa, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu jahim ditutup, setan-setan dibelenggu, padanya terdapat satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Barangsiapa diharamkan kebaikan pada bulan itu, maka sungguh diharamkan."[1]

Catatan[]

  1. Shahih lighairih. Al-Misykah (1:1962).
Advertisement