Ensiklopedia Islam
Advertisement

حديث معاذ بن أنس الجهني مرفوعا من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه رواه ابن ماجه

Hadits Muadz bin Anas al-Juhani secara marfu: "Barangsiapa makan makanan, kemudian mengucapkan: 'Segala puji bagi Allah yang telah memberikan ini dan merizkikannya kepadaku tanpa daya dan upayaku.' niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." HR Ibnu Majah.

Hasan lighairih. HR Ibnu Majah (3285), Abu Dawud (4023), dan Tirmidzi (3458), Bukhari dalam at-Tarikh al-Kabir (4/1/360/1557), Hakim (1/507 dan 4/192), Ibnu Sunni (461), dan Ahmad (3/439:15205). [Dan juga oleh Darimi (2690), riwayat ini terlewatkan oleh beliau rahimahullah.]

Pelengkap[]

  • Al-Kalim ath-Thayyib (187).

Susulan[]

  • Shahih al-Jami (2/1050:6086).
  • Shahih at-Targhib (2:2042).

Ralat dari sebelumnya[]

  • Tahqiq pertama al-Misykah (2:4343): Belum selesai penelitiannya.
Advertisement