Ensiklopedia Islam
Advertisement

Guruh[]

Malaikat pengurus awan[]

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Orang-orang Yahudi menemui Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Mereka berkata, "Wahai Abul Qasim! Beritahu kami tentang guruh. Apakah itu?" Beliau menjawab, "Salah satu malaikat yang berwenang terhadap awan. Bersamanya ada cemeti dari api yang dengannya dia menghalau awan ke manapun Allah kehendaki." Mereka bertanya, "Lalu apa itu suara yang biasa kami dengar?" Beliau menjawab, "Cambukannya terhadap awan ketika dia menghalaunya sehingga sampai ke tempat yang diperintahkan." Mereka berkata, "Engkau benar. Beritahulah kami tentang apa yang Israil haramkan untuk dirinya sendiri!" Beliau menjawab, "Dia mengeluh rematik, namun tidak menemukan sesuatupun yang menepatinya, kecuali daging unta dan susunya. Oleh karena itu, dia mengharamkannya." Mereka berkata, "Engkau benar."[1]

Dzikir ketika mendengar guruh[]

Ikrimah: Bahwasanya Ibnu Abbas jika mendengar suara guruh, ia mengucapkan, "Subḥānalladzī sabbaḥta lahu (Maha Suci Dzat yang engkau bertasbih kepada-Nya)." Ia berkata, "Sesungguhnya guruh adalah malaikat yang membentak hujan sebagaimana gembala membentak ternaknya."[2]

Catatan[]

  1. HR Tirmidzi (3042).
  2. Hasan. HR Bukhari dalam al-Adab (722), Bab Jika Mendengar Guruh (300). Sahih al-Adab (559).
Advertisement