Ensiklopedia Islam
Advertisement

Euforia emas telah memunculkan beberapa fenomena menyimpang, seperti "gadai emas syariah", "qirad Dinar", atau yang lebih populer, "berkebun emas", bahkan "emas mungil". Inilah bentuk-bentuk kekeliruan dalam memperlakukan emas, yang justru malah merugikan masyarakat.

Buku ini diterbitkan untuk mengupas kekeliruan dan penyimpangan tersebut, sekaligus menyampaikan pula cara-cara yang benar mengenai pengembangan Dinar emas, Dirham perak, dan Fulus tembaga agar sesuai Al-Qur'an dan Sunnah.

Cakupan isi buku ini meliputi A-Z persoalan Dinar emas dan Dirham perak serta Fulus tembaga, guna menunjukkan cara dan jalan kita memperlakukan Dinar emas dan Dirham perak dan Fulus tembaga secara tepat, melalui berbagai kegiatan muamalah.

Juga menguraikan peranan Dirham perak sebagai lokomotif untuk mengembalikan muamalah yang sesuai syariah. Serta menguraikan tentang apa itu riba, asal-muasal uang kertas, sistem bank sentral, serta sejarah koin Dinar emas dan Dirham perak dari masa ke masa.

Buku ini dapat dijadikan rujukan utama dan pertama dalam memahami bukan saja soal emas dan perak, tetapi juga soal perekonomian secara umum. Khususnya dalam perspektif muamalah Islam, baik untuk Anda sendiri maupun untuk keperluan orang banyak.

Advertisement