Ensiklopedia Islam
Advertisement

غُفْرَانَكَ

"(Mohon) ampunan-Mu."[1]

Catatan[]

  1. Shahih. HR Bukhari dalam al-Adab (693), Abu Dawud (30/11), Tirmidzi (7), Ibnu Majah (300), Darimi (680), Ibnu Sunni (22), Hakim (1/158), Baihaqi (1/97), Ahmad (6/155:24694). Al-Irwa (52).
Advertisement