Ensiklopedia Islam
Advertisement

Rujukan[]

  1. (Arab) Muhammad bin Ismail al-Bukhari (w. 256 H). Al-Adab al-Mufrad. Muhaqqiq: Muhammad Fuad Abdul-Baqi. Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyyah. Cetakan ketiga, 1409 H / 1989 M. Al-Maktabah asy-Syamilah.
  2. (Arab) -----. Al-Adab al-Mufrad bi at-Ta'liqat. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li an-Nasyr wa at-Tauzi'. Cetakan pertama, 1419 H / 1998 M. Al-Maktabah asy-Syamilah.
Advertisement