ویکیای اسلام
Advertisement

کوفه شهری است در قسمت جنوب کشور عراق نزدیک به ایران. این شهر به دست سعد پسر ابی وقاص در زمان خلیفه گری عمر خلیفهٔ دوم مسلمانان ساخته شد. شهر کوفه برای شیعیان اهمیت زیادی دارد. زیرا امام علی علیه السلام این شهر را به عنوان مرکز حکومت در نظر گرفتند.

این شهر در پی تازش عرب‌ها به ایران به عنوان پایگاهی برای لشکرکشی عرب‌ها به ایران راه اندازی شده بود. پس از گشایش شهر تیسفون بخش زیادی از دارایی این شهر به عرب‌های کوفه رسید و کوفیان به نان و نوایی رسیدند. این شهر پایتخت واپسین خلیفه از خلفای‌ راشدین‌؛ علی پسر ابوطالب بود.

پارچه‌ای را که مردان عرب به سر می‌‌اندازند و چفیه نام دارد برخاسته از این شهر است.

شهر کوفه از نظر جغرافیایی در 44 درجه و 20دقیقه طول شرقی و 32 درجه و 0 دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است.الگو:Wikireadr

Advertisement