ویکیای اسلام
Advertisement


پَنج‌تَن (پنج تن آل عبا) اصطلاحی‌ست که شیعه‌های فارسی زبان برای نامیدن محمد، علی ، فاطمه، حسن و حسین بکار می‌برند.

فرد نخست پیامبر اسلام است، فاطمه دختر او و علی پسرعمو و داماد (و به اعتقاد شیعیان جانشین) او و حسن و حسین نیز نوه‌های محمد و دو فرزند علی از امامان (پیشوایان) مذهب شیعه هستند.

منشاء این اصطلاح آیه تطهیر و حدیث کساء است. بعضی معتقد هستند تعداد پنج تنی (پنج تن آل عبا) که در حدیث کساء آمده‌است عبارت‌اند از علی، فاطمه، حسن و حسین و زینب. زیرا شخص محمد قبل از نزول آیه مطهر بوده و مستثنی می‌باشد.

منابع[]الگو:Wikireadr

Advertisement