ویکیای اسلام
Advertisement


به ویکیای اسلام خوش آمدید


ویکیای اسلام مرتبط با دین اسلام و چهره آن در جهان است. نوع قالب‌بندی این ویکی به شما اجازه می‌دهد به راحتی مقالات جدید بسازید و ویرایش کنید، بنابر این همه می‌توانیم با هم کار کرده و هر مطلبی که در مورد اسلام می‌دانیم را به این ویکی بیافزاییم. بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید و در ویکیای اسلام مشارکت کنید!

رویدادهای اسلامی
تصویر برگزیده ماه

Masjid-al-haram

حج یکی از مهم‌ترین آیین‌های دینی اسلام است و جزء فروع دین است. مسلمانان با داشتن شرایطی مکلفند در دهه اول ماه ذی‌الحجه به شهر مکه در عربستان سعودی رفته و مجموعه‌ای از اعمال نیایشی را برجاآورند.

ویکیای اسلام در زبان‌های دیگر
ویکیاهای مرتبط با اسلام


Advertisement