ویکیای اسلام
Advertisement

سوره ملِک سوره ۶۷ از قرآن است و ۳۰ آیه دارد. ملِک همچنین از نامهای نیکوی خداوند در اسلام است.


منابع[]


الگو:Wikireadr

Advertisement