ویکیای اسلام
Advertisement

مصحف فاطمه یا کتاب فاطمه کتاب منتسب به زهرا دختر محمد است که شامل: اخبار و اطلاعاتی در آینده‏ی جهان تا روز قیامت، سرنوشت فرزندان و ذراری او، نام تمامی فرمانروایان و کارهای آن‌ها و از این قبیل علوم و اخبار می‏باشد، این کتاب که از نظر حجم سه برابر قرآن است، ولی چیزی درباره‏ی قرآن و یا احکام و حلال و حرام ندارد، بلکه آینده‏ی تاریخ را تا روز رستاخیز ترسیم کرده‌است.

چگونگی تألیف مصحف فاطمه[]

پس از مرگ پیامبر اسلام دخترش زهرا به خاطر از دست دادن پدر بسیار ناراحت بود و تحمل دوری پدر برای فاطمه زهرا بسیار سخت بود. در روایات معتبر آمده‌است که در فاصله وفات پیامبر تا زمان مرگ زهرا فرشته­‌ای از طرف خدا او را تسلی می‌داد تا او آرام بگیرد. از این فرشته در برخی روایات به جبرئیل یاد شده است، او زهرا را از احوال پدرش در عالم برزخ و همچنین از حوادث آینده، مطلع می­ساخت.

در روایتی از جعفر صادق آمده: «هنگامی که رسول خدا رحلت کردند، فاطمه به علت وفات پدر به قدری محزون شد که تنها خداوند از شدت غم و اندوه او باخبر بود. از این رو خداوند فرشته‌­ای را فرستاد تا او را تسلی دهد و اندوهش را برطرف سازد. فاطمه، علی را از این موضوع با خبر ساخت و علی همهٔ آن سخنان را نوشت و مصحف فاطمه این گونه تدوین شد».

محتوای کتاب[]

بر اساس روایات شیعه مصحف فاطمه شامل مباحث زیر می‌باشد:

  1. خبر حوادث آینده
  2. وصیت فاطمه زهرا
  3. نام تمام فرمانروایانی که تا قیام قیامت به حکومت خواهند رسید
  4. خبر دادن از فرزندان فاطمه زهرا
  5. گزارش احوال پیامبر اسلام و جایگاه او پس از وفاتش، به زهرا

نظر شیعیان[]

مصحف فاطمه به عنوان یکی از نشانه‌های امامت در در میان امامان شیعه دست به دست گشته و شیعیان بر این باور هستند که اکنون در دست حجت بن حسن (مهدی)، امام موعود شیعیان است.

در حدیثی طولانی رضا، امام هشتم شیعیان نشانه‌های امام را می‌شمارد و می‌گوید: «یکی از علامت‌های امام این است که مصحف فاطمه نزد اوست.»

جعفر صادق نیز می‌گوید: «پیش از این که امام باقر شهید شود مصحف فاطمه را به من سپردند.»

نظر سنی‌ها[]

سنی‌ها باوری بر وجود این کتاب ندارند. حتی برخی بر این باور هستند که منظور از مصحف، «قرآن فاطمه» است.

نظر بهائیان[]

کلمات مبارکه مکنونه از آثار بهاالله شارع دین بهائی می‌باشد که در سال ۱۸۵۷ (میلادی) میلادی نوشت شد. بهائیان معتقدند کلمات مبارکه مکنونه وحی منزل بر بهاالله می باشد. وی ابتدا کتاب خود را «صحیفه فاطمیّه» نامید، اما سپس آن را به نام کنونی آن تغییر داد.

منابع[]


الگو:Wikireadr

Advertisement