ویکیای اسلام
Advertisement

سوره غافر سوره ۴۰ از قرآن است و ۸۵ آیه دارد.

منابع[]

Advertisement