ویکیای اسلام
Advertisement

سوره طور سوره ۵۲ از قرآن است و ۴۹ آیه دارد.منابع[]

Advertisement