ویکیای اسلام
Advertisement

سوره طه سوره ۲۰ از قرآن است و ۱۳۵ آیه دارد.

منابع[]

Advertisement