ویکیای اسلام
Advertisement

سوره شعراء سوره ۲۶ از قرآن است و ۲۲۷ آیه دارد.


پیوند به بیرون
الگو:Wikireadr

Advertisement