ویکیای اسلام
Advertisement

سوره سبأ سوره ۳۴ از قرآن است و ۵۴ آیه دارد.

منابع[]

Advertisement