ویکیای اسلام

This wiki's URL has been migrated to the primary fandom.com domain.Read more here

READ MORE

ویکیای اسلام
Advertisement

زیدیه یکی از فرقه‌های شیعه است که پیروان آن به امامت پنج تن؛ علی بن ابی طالب،حسن بن علی،حسین‌ بن علی، علی بن حسین و زید بن علی معتقدند. طرفداران این فرقه بیشتر در کشور های یمن و بحرین پراکنده شده‌اند. این فرقه عموماً به مذهب حنفی پای‌بندند و در اصول به معتزله نزدیک‌اند. فرق اینان با گروه اصلی شیعیان در این است که آنها معتقدند امامان دارای قدرت فراطبیعی نبودند.

Advertisement