ویکیای اسلام
Advertisement

سوره ذاریات سوره ۵۱ از قرآن است و ۶۰ آیه دارد.منابع[]الگو:Wikireadr

Advertisement