ویکیای اسلام
Advertisement

خلافت در معنای عام اطلاق به جانشینی دارد و جانشین (خلیفه) بعد از یک فرد، برای اداره امور باید کلیهٔ خواص آن فرد را داشته باشد.

خلافت در اسلام مورد اختلاف بین اهل تسنن و شیعه‌ است.

شیعه با استناد به آیات قرآن معتقد است امر خلافت بعد از پیامبر اسلام جزء مهم‌ترین امور بوده و خلیفه بعد از پیامبر از جانب خداوند معرفی شده که همان علی بن ابی طالب است که پیامبر به صورت خاص در روز غدیر در میان ۱۲۰۰۰۰ مسلمان معرفی کرد و از آنها برای علی بیعت گرفت.

اهل تسنن اعتقادی به تعیین خلیفه از جانب خداوند ندارند و بعد از وفات پیامبر اسلام از طریق رأی گیری برای پیامبر اسلام جانشین تعیین کردند.
الگو:Wikireadr

Advertisement