ویکیای اسلام
Advertisement

سوره حجرات سوره ۴۹ از قرآن است و ۱۸ آیه دارد.منابع[]

Advertisement