ویکیای اسلام
Advertisement

سوره حجر سوره ۱۵ از قرآن است و ۹۹ آیه دارد.

منابع[]

Advertisement