ویکیای اسلام
Advertisement

سوره انبیاء سوره ۲۱ از قرآن است و ۱۱۷ آیه دارد.

منابع[]

Advertisement