ویکیای اسلام
Advertisement

ام كلثوم دختر محمد پیامبر اسلام از خدیجه دختر خویلد بود. امّ كلثوم نخست با عتيبه پسر ابولهب ازدواج كرد. وقتی محمّد ادعای پیامبری كرد، ابولهب پسرش عتیبه را واداشت كه ام كلثوم را طلاق دهد. ام كلثوم در سال سوم هجرت، به عقد عثمان پسر عفان درآمد. ام كلثوم در سال نهم پس از هجرت در مدینه درگذشت و در بقیع مدفون گشت.


منابع[]

  • ویکی پدیای عربی
  • زندگی صحابه، محمود طریقی، مشهد، ۱۳۸۵
Advertisement