ویکیای اسلام
Advertisement
پرونده:There goes the neighborhood.jpg

یک پوستر تبلیغاتی در اتریش که نوشته: «میهنمان بجای اسلام».

اسلام‌ستيزی به ستيزه جويی با اسلام و فرهنگ اسلامی و نگاه منفی و کينه جويانه و پیش‌داوری نسبت به آنچه اسلامی است گفته می‌شود. گونه‌ای از اسلام ستيزی، مسلمان ستیزی است که ستیز نژادپرستانه با مسلمان ها و مسلمان‌زاده هاست.

گاهی واژه اسلام ترسی به جای اسلام ستيزی به کار گرفته می شود، هر چند اسلام ترسی می‌تواند ريشه در نژادپرستی نداشته باشد.

اسلام ستیزی، با نقد منطقی و به دور از پیش‌داوری دین اسلام و پایه های آن که توسط دين ناباوران و غير مسلمانان انجام می شود، متفاوت است.

جُستارهای وابسته[]

  • شیعه‌ستیزی
  • یهودی‌ستیزی
  • ایرانی‌ستیزی
  • بهائی‌ستیزی
  • ارمنی‌ستیزی
  • کردستیزی

پیوند به بیرون[]

Advertisement