ویکیای اسلام
Advertisement

سوره احزاب سوره ۳۳ از قرآن است و ۷۳ آیه دارد.

منابع[]

Advertisement