ویکیای اسلام
Advertisement

ابوبکر به اینجا تغییر مسیر داده می‌شود. برای دیگر کاربردها به صفحهٔ ابوبکر (ابهام‌زدایی) مراجعه کنید.


ابوبکر ملقب به «ابوبکر صدیق»، از صحابه محمد پیامبر اسلام و از اولین افرادی بود که به اسلام گروید. در طول زندگی محمد، از وی به عنوان نزدیکترین دوست محمد یاد می‌شد. محمد برای اولین بار، لقب «صدیق» را به ابوبکر داد. پس از مرگ محمد در سال ۶۳۲ پس از میلاد، وی از سوی صحابه محمد، به جانشینی وی به عنوان خلیفه مسلمین بر منصب خلافت برگزیده شد. اهل سنت از وی به عنوان اولین خلیفه از چهار خلیفه مسلمین که به «خلفای راشدین» معروف هستند، یاد می‌کنند. خلافت وی ۲ سال و ۳ ماه به طول انجامید. در دوران خلافت، وی در جنگ‌های موسوم به ردة، با خوارج و اقوام عربی که پس از مرگ محمد سر به شورش گذاشته بودند پرداخت و با شکست آنها، قانون اسلامی را در کل جزیره عرب برقرار کرد. در طول خلافتش، سرزمین‌های سوریه و عراق به امپراطوری اسلامی افزوده شد.

دختر ابوبکر، عایشه همسر محمد، بود. همچنین دیگر دختر وی اسماء بنت ابی بکر همسر زید از صحابه محمد بود. همسر وی اسماء بنت عمیس پس از مرگش به همسری علی درآمد و به همراه دو فرزندی که از ابوبکر داشت، به خانه علی رفت.

وی در هنگامی که اسلام را پذیرفت، در حدود ۴۰ سال داشت و اولین مرد بالغی بود که اسلام آورد. او تنها عضوی از صحابه بود که محمد را در هنگام هجرت از مکه به مدینه همراهی نمود. بعدها این سفر به دلیل اهمیت تاریخی‌اش، به عنوان مبداء تاریخ اسلام شناخته شد.

او پس از حدود دو سال و سه ماه خلافت، در سال ۱۳ هجری (۶۳۴ میلادی) درگذشت. وی پیش از مرگ عمر را به عنوان خلیفه بعدی مسلمین برگزید. ابوبکر اولین خلیفه از خلفای راشدین است.

چگونگی رسیدن به خلافت[]

روز وفات پیامبر اسلام،انصار در سقیفه ی بنی ساعده گرد آمدند.وقتی خبر به دو تن از مهاجران ،ابوبکر و عمر رسید خود را به آنجا رساندند.هر کدام از دو گروه مهاجر و انصار خود را شایسته ی خلافت می دانستند .رقابت در میان انصار از طرفی و اتحاد در میان مهاجران به خصوص زمینه سازی عمر و ابوعبیده بن جراح ، کار را بر خلیفه ی اول هموار کرد.هر چند منذر بن ارقم در دفاع از جانشینی علی سخن راند ولی عدم حضور بنی هاشم و دیگر یاران باوفای علی این ندا را در نطفه خفه کردو سرانجام در حالی که بنی هاشم و دیگر یاران نزدیک پیامبر به تغسیل و تدفین وی مشغول بودنداهل سقیفه کار را تمام کردند و با دوراندیشی همپیمان شدند که از هر گفته و عملی که موجب سستی پایه های بیعت شود جلوگیری کنند.این عده به اندازه ای مشغول انتخاب جانشین بودند که طبری به نقل از عایشه همسر پیامبر آورده که از دفن پیامبر تا شب چهارشنبه (دو روز بعد از وفات) اطلاع حاصل نکردیم

علی و ابوبکر[]

علی در چندین مورد،از جمله طی نامه ای که در جواب معاویه در کشاکش صفین می نویسد، تصریح می کند که به اجبار با ابوبکر بیعت نمود:" گفته ای مرا چونان شتر در مهار کشیده بودند تا از من بیعت بگیرند.به خداوندی خدا آهنگ نکوهش مرا داشته ای اما در ستایشم قلم زده ای." محتوای نامه ی دیگری که معاویه به محمد در جریان سقوط مصر می نویسد نیز موید همین معناست . روایات دیگری نیز دال بر اجبار علی به بیعت در دست است.و به این ترتیب روایت جانبدارانه ی طبری مبنی بر بیعت سریع و راغبانه ی علی با ابوبکر به وضوح از صحت خواهد افتاد.البته بعد از شهادت فاطمه همسر علی و دختر پیامبر اسلام،علی بنا به ضرورت با ابوبکر بیعت کرد. وی دلیل این بیعت را به اینگونه بیان می کند :"من چندی از بیعت دست بازداشتم تا آنکه دیدم گروهی از مردم از اسلام برمیگردند و می خواهند دین محمد را از بن بر افکنند . ترسیدم که اگر اسلام و مسلمانان را یاری ندهم،در دین رخنه ای یا ویرانی خواهم دید که برای من مصیبت بار تر از فوت شدن حکومت کردن بر شما بود ؛ حکومتی که اندک روزهایی بیش نپاید و چون سراب زایل گردد. در آن اوضاع بپا خاستم تا باطل نابود و ناپدید شد و دین ثبات و استقرار یافت." علی همچنین در باب تعیین جانشین از سوی ابوبکر چنین می گوید:"شگفتا، با آنکه او در زمان زندگی خویش بارها و بارها از خلافت استعفا می داد، ناگهان خلافت را برای پس از مرگش به دیگری وانهاد ! راستی که آن دو(ابوبکر و عمر)،خلافت را مانند دو پستان میان خود تقسیم کردند و به آن سخت درآویختند."این سخن اشاره به عباراتی مانند"مرا واگذارید(بیعت از من بردارید)چون حال که علی در میان شماست من بهترین شما نیستم." یا "مرا واگذارید که بهترینتان نیستم." یا " بیعتم را واگذارید." دارد که ابوبکر به زبان رانده بود.

نظر اهل سنت[]

نظر شیعیان[]

از نظر شیعه، ابوبکر سنگ بنای غصب خلافت را در اسلام گذاشت. وی در سوزانه شدن درب خانه فاطمه دختر محمد پس از وفات محمد نقش داشته‌است.

پانویس‌ها[]

منابع[]جُستارهای وابسته[]

  • اهل سنت
  • اسلام
  • سقیفه
  • غدیرخم


الگو:Wikireadr

Advertisement